Utleie

Vi har en stor database med skandinaviske leietagere av feriebolig i Spania. Vi annonserer også i de mest besøkte skandinaviske internettportaler for leie av bolig i Spania. Vi kan hjelpe deg med å forvalte boligen mens du er borte. Fra grunnleggende tjenester til fullt ettersyn og vedlikehold, samt utleie av din bolig, nøkkelservice, reparasjoner og rengjøring. Vi garanterer at din bolig er i trygge hender, og at din eiendom ved utleie er trygt ivaretatt og vil få best mulig omsorg og tilsyn. Når gjestene har reist, kan du hvile trygt i visshet om at de har hatt et fint opphold, og at hjemmet ditt har blitt respektert og godt ivaretatt. Spania har fulgt etter flere mange andre land nå – og utleie er skattepliktig, men du får fradrag for alle direkte kostnader og avskrivning på både kjøpesum for boligen og alt du innreder den med – så dette er ikke skremmende. Selvsagt har vi god kjennskap til regelverket og bistår deg med dette.