Kjøpe bolig i Nerja

Hvordan vi jobber

Vi går gjennom dine forespørsler via telefon, e-post eller gjennom personlig møte i Nerja. Vi ser så etter egnet bolig gjennom vårt nettverk. Vi presenterer bare de eiendommer som du syntes er aktuelle for deg. Hvis du er interessert, arrangerer vi selvsagt en personlig omvisning. Hvis du ikke kan møte, så kan vi holde fjernvisning via innspilt video eller Facetime / Skype / Facebook. Mange andre meglere i Nerja jobber med svært mange interessenter samtidig, noe som kan føre til at du føler deg som "et nummer i rekken." Vi ønsker å jobbe konsentrert med et lite antall interessenter, noe som betyr at vi kan fokusere på deg og dine behov i større grad. Dette betyr at du vil kun bli tilbudt omvisning på boliger som vi vet vil oppfylle dine krav. Hvis du kommer hit for første gang, og ønsker en guidet tur i området, så bistår vi gjerne med dette.

Finansiering

Vi har godt samarbeid med flere banker i området og kan også bistå deg dersom du ønsker å vurdere å lånefinansiere et kjøp via bank i Spania. Normalt finansierer bankene opptil 70% av kjøpesum. Kjøpeveiledning: Kjøpe en eiendom i Spania kan være en relativt rett frem prosess. Når du har funnet din ideelle bolig, er det vanligvis en tre-trinns kjøpsprosessen.

Kjøpeveiledning

Kjøpe en eiendom i Spania kan være en relativt rett frem prosess. Når du har funnet din ideelle bolig, er det vanligvis en tre-trinns kjøpsprosessen.

Reservasjon

Når man har blitt enige om en kjøpesum og en tidsplan for kjøpet, er du forventet å sette en "señal" eller et reservasjons-depositum på eiendommen (vanligvis rundt € 3000). Dette «låser» prisen på eiendommen og fjerner den fra markedet.

Kontrakt

Omtrent to uker etter reservasjon, skrives en fullstendig kjøpekontrakt. Den fastsetter alle vilkårene i kjøpet, inkludert dato for betaling og den endelige gjennomføringen. Vanligvis betales depositum på 10% på dette tidspunktet.

Implementering

Når kjøpet er fullført, får du tilgang til boligen! Det skjer i samråd med en notarius. Den resterende kjøpesummen betales og skjøte signeres. Skjøte blir så sendt til det lokale registret for eierskifte-registrering. Alle relevante skatter og avgifter betales på dette tidspunkt. For at alt skal gå «smertefritt» gjennomføres hele kjøpsprosessen under tilsyn av vår skandinaviske advokat.